Su Sisi Söndürme Sistemi

Yangın söndürme alanında en etkili çözümlerden biri olan yağmurlama tekniği ilkesine benzeyen bir sistematiğe sahip olan su sisi söndürme sistemi, gelişen teknolojiye ayak uyduran sistemlerden birisidir. Özellikle yangınla mücadele anlamında son yıllarda ayrı bir bilim dalı oluştuğu, bu alanlarda araştırmaların yaygınlaştığı ve gelişmelerin hızlı bir şekilde uyarlandığı bir dönem yaşamaktayız.

Gazlı söndürme sistemlerinin zarar verme ihtimali olan petrol rafinerilerinde, uzay mekiklerinde, uçaklarda, gemilerde, trenlerde, gaz türbinlerinde, müzelerde, tarihi binalarda, bilgi-işlem merkezlerinde ve elektrik odalarında su sisi söndürme sistemi daha faydalı bulunmaktadır. Yüksek basınçla gelen suyun küçük partiküller halinde yangına gönderildiği bu sistemler ortamdaki nem miktarını da arttırdığı için yangının sıcaklığını azaltmaktadır.

Sprinkler Sondurme Sistemleri2
Su Sisi Sondurme Sistemleri1
Su Sisi Sondurme Sistemleri3

WaterMist Söndürme Sistemi

Yangına müdahale esnasında giderek artan su basıncı, su sisi damlacıklarının çaplarının azalmasına neden olduğu için watermist söndürme sistemi adı da verilen su sisi tekniği yangının üstünü örtmektedir. Alevlerin üzerini damlacıklarla örterken diğer alanlardaki bağıl nem miktarını yükselterek ısıdan kaynaklanacak zararları da önlemiş olur.

Normal yağmurlama sisteminde kullanılan su sprinkler vasıtası ile değişime uğramadan yangına püskürtüldüğü için kullanılan su miktarı çok olmaktadır. Oysa ki watermist söndürme sisteminde yüksek basınçla gelen az miktardaki su, parçacıklara bölünerek çoğalmakta ve daha geniş bir alana etki ederken kullanılan su miktarını da yüzde 90 oranında azaltmaktadır. Hem su tasarrufu hem de ortamdaki materyallerin zarar görmemesi bakımından çok avantajlı bir söndürme garantisi sunar.

Su Sisi Söndürme Sistemi Nasıl Çalışır?

Alevlerin sıcaklığını hızlıca düşürmesi ve mekandaki oksijen miktarını azaltarak yangının yayılmasını sağlayan ortamı bozması su sisi söndürme sistemi nasıl çalışır konusunda belirtilebilecek en önemli iki sonuçtur. 1940’lı yıllardan itibaren farklı şekillerde kullanılmaya başlanan su sisi söndürme sistemleri kendini geliştirerek günümüzde değin uzanmıştır.

Söndürme ajanı olarak suyun kullanılması çevreye ve ozon tabakasına zarar vermemesini sağlamaktadır. Bu alandaki en güvenilir kuruluşlardan biri olan NFPA su sisi söndürme sisteminin tamamen zararsız olduğunu belirtmektedir.

Su Sisi Söndürme Sistemi Kullanım Alanları

Karbondioksitli veya diğer gazlı söndürme sistemlerinin materyaller üzerinde bırakacağı etkiyi ortadan kaldırmak için su sisi söndürme sistemi kullanım alanları gazlı söndürme sistemleri yerine seçilmektedir. Bu yüzden kullanım alanı giderek genişlemektedir.

Özelikle gemi makine daireleri ve kamaraları, kablo galerileri, yürüyen merdivenler, eskalatörler, jeneratör odaları, türbinler, davlumbaz sistemleri, endüstriyel pişirme alanları, kızartma makineleri ve parlayıcı-yanıcı sıvıların bulundurulduğu ortamlar su sisi söndürme sistemi kullanım alanları arasında yer almaktadır.

Su Sisi Söndürme Sistemi Özellikleri

Su sisi söndürme sistemi özelliklerinden en önemlisi korumamız gereken doğaya zarar vermemesidir. Yangınlarla birlikte ortaya çıkan zehirli gazların ve dumanların etkisini kırarak yangını söndüren ve bu gazların doğaya salınmasına mani olan su sisi söndürme sistemleri bu açıdan çok faydalı bir işlev üstlenmektedir.

Bölgesel söndürmelerde de etkin olarak kullanılan bu sistemler, toksik gazları su etkisi ile elemine etmektedir. Suyun basıncını damlacık oluşturmak için kullanarak basınçtan etkilenme ihtimali bulunan materyalleri korumuş olur. Nem miktarını arttırması ve oksijen oranını düşürmesi yangının yeniden tutuşmasını önleyen en önemli özelliğidir. Tesisatın kurulumu aşamasında en düşük çaplı boruların kullanılması yer kaplamamasını sağlar ve maliyetini düşürür.

Adres Bilgileri

  • Adres: Cemal Gürsel Cad. No:193 : Üstkaynarca Pendik/İstanbul
  • Telefon: +90 (216) 396 79 50
  • Mobil: +90 (544 ) 844 07 74
  • Fax: +90 (216 ) 596 00 18
  • E-posta: info@itfaiyeraporu.com