Sprinkler Söndürme Sistemleri

Otomatik yangın söndürme sistemlerinde genel olarak kullanılan bir metot olan sprinkler söndürme sistemleri, yangının algılanmasının ardından kendiliğinden aktive olup söndürücü maddeyi dağıtarak püskürten bir prensiple çalışmaktadır. Yangını söndürme işlevinin yanı sıra algılama ve haber verme sistemi de içermektedir.

Geniş bir alana yaydığı söndürücü madde ile ortamın ısısını düşürür ve dumanların alt tarafa doğru inmesini sağlar. Böylece ortamdaki tüm canlıların sağlığı için de aktif işlev gösterir. Normal durumlarda kapalı halde olan sprinkler, ısının yükselmesi ile birlikte devreye girer. Ucunda bulunan cam tüp yükselen ısı ile genleşmekte ve bir müddet sonra patlamaktadır. Burada sisteme yangın çıktığını haber vererek müdahaleyi başlatma görevini yapar.

Sprinkler Sondurme Sistemleri1
Sprinkler Sondurme Sistemleri2
Sprinkler Sondurme Sistemleri3

Sprinkler Söndürme Sistemleri Nasıl Çalışır?

Sistemin uç elemanı konumunda bulunan cam tüplerin sıcaklığın etkisiyle patlaması, sprinkler söndürme sistemleri nasıl çalışır sorusunun ana prensibi olarak karşımıza çıkmaktadır. Otomatik sistemler içinde tanımlanan sprinkler söndürme sistemleri, cam tüpün patlamasıyla sistem borusunun içindeki sıvıyı çok kısa sürede alana yaymaya başlar. Tek bir borudan gelen basınçlı sıvıyı püskürtürken oldukça geniş bir alana yayması, yangının kısa sürede sönmesini sağlamaktadır.

Basınçlı suyun akışıyla birlikte eş zamanlı şekilde alarm sistemi de devreye girer. Nöbetçisi bulunan binalarda ikazı görevli personel duyar ve söndürme birimlerine haber verir. Hem sulu hem de köpüklü şekilde çalışan sprinkler söndürme sistemleri, değişik yangın türlerine göre çeşitlenmektedir. Yanıcı sıvıların olduğu yerlerde köpüklü sistemler tercih edilirken söndürme işlevinin daha kolay olduğu yerlerde ise sulu sprinkler sistemler kullanılmaktadır.

Sprinkler Sistemi Hesabı

Çalışma mantığını anlattığımız sprinkler söndürme sistemlerinde proje öncesi yapılacak en önemli çalışma hiç şüphesiz sprinkler sistemi hesabıdır. Mühendisler tarafından yürütülen proje ve sistem hesaplarında kaç metrekare alanda kaç adet sprinkler uç kullanılacağı, basınçlı suyun miktarı ve değeri gibi hususlar büyük önem arz etmektedir.

Farklı bir bakış açısı ve deneyim gerektiren sprinkler sistemi hesabı bilimsel ilkelere uygun olarak yapılmaktadır. Boru çapıyla ilişkilendirilen sprinkler adet sayısı sprinkler sistemi hesabının ana unsurlarıdır. Tasarım aşamasında tamamen teknik bir durum olarak yapılan bu hesapta korunacak alanın metrekaresine göre sprinkler arası uzaklıklar da belirlenmektedir.

Örneğin 12 metrekarelik bir alan için sprinkler arasındaki uzaklık en fazla 4 metre olmalıdır. 21 metrekare için sprinkler arası uzaklık maksimum 4.6 metre, 9 metrekare alan için ise en fazla 3.7 metre olmalıdır.

Sprinkler Sistemi Maliyeti

Dev yatırımların yapıldığı ticari hayatımızda ekonomik olarak büyük paralar bağlanan işletmelerin ve fabrikaların içindeki materyallerin değeri sprinkler sistemi maliyetinin yanında tartışılamaz. Tüm yatırımı tek bir sprinkler söndürme sistemi ile koruyabileceğiniz gerçeğinden hareketle, önlem almanız çok önemli bir konudur.

Belirli standartların olduğu fiyatlarda sprinkler sistemi maliyeti çok fazla çıkmamaktadır. Ancak bu sistemin olmaması durumunda denetimlerde kesilecek cezadan ziyade olası yangınlarda kaybedilecekler daha büyük önem taşımaktadır. Küçük maliyetlerle çok büyük yatırımların korunacağını unutmayınız.

Sprinkler Sistem Projelendirme

Müşterilerimiz tarafından talep geldiğinde sprinkler sistem projelendirme çalışmasını başlatırken yapılacak ilk işlem alanın yangın bakımından hangi riskleri taşıdığını tespit etmektir. Yüksek, orta ve düşük risk gruplarına göre farklı projelendirme çalışmaları yapılması gerekir.

Yangın riskine göre bir sprinkler sistem ile korunacak alanın büyüklüğü değişmektedir. Küçük risk grubundaki binalarda daha az sayıda sprinkler kullanılırken, büyük risk grubundaki binalarda ise daha az alan, daha çok sprinkler ile korunur. Bunu hesabını yaparken deneyimli mühendislerimiz sürekli işin başında olmakta ve projelendirmeden montaja kadar tüm detaylar ile ilgilenmektedirler.

Adres Bilgileri

  • Adres: Cemal Gürsel Cad. No:193 : Üstkaynarca Pendik/İstanbul
  • Telefon: +90 (216) 396 79 50
  • Mobil: +90 (544 ) 844 07 74
  • Fax: +90 (216 ) 596 00 18
  • E-posta: info@itfaiyeraporu.com