İtfaiye yangın raporu örneği

Binaların yangın riskinden korunması ve olası bir yangını en az kayıpla atlatabilmesi için, belediyelerin binanın imarını inceleyip verdikleri itfaiye yangın raporu örneği incelenerek belgelerin binayı işletenler tarafından eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. İtfaiye yangın raporu binanın yangına karşı güvenli olduğunu göstermektedir.

Binanın işler hale getirilip ticari hayatına başlayabilmesi için lazım olan ruhsatın en önemli ön koşullarından biri olan itfaiye yangın raporu, kullanılan malzemeler, yangın söndürme sistemleri montajı, yangın tüpleri, yangın kapıları ve yangın merdivenleri incelenerek hazırlanmaktadır.

Itfaiye Raporu Ucreti
Itfaiye Uygunluk Belgesi
Itfaiye Ucret Alirmi

İtfaiye raporu başvuru formu İstanbul 

Yangın riskine karşı binanın elverişli olması ve yangından kaçışın kanunlara uygun olarak tesis edilmiş olması binalar incelenirken dikkat edilen unsurlardandır. Bu şekilde hazır hale getirilen binalar için itfaiye raporu başvuru formu İstanbul’un doldurulması gerekir. Başvuru formu doldurulup teslim edildiğinde binanız incelenme sürecine girecektir.

Binaların incelemesinde bilirkişilerin en fazla dikkat ettiği konular;

 • Yangın yönetmeliğine uygun malzemelerin kullanılmış olması,

 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun yangın kaçışları,

 • Aynı kanuna uygun yangın merdivenleri

 • Karanlıkta aydınlatma seçenekleri,

 • Yangın algılama ve ihbar sistemleri,

 • Yangın söndürme tüpleri ve diğer cihazlar,

 • Basınçlandırma sistemleri,

 • Duman algılama dedektörleri,

 • İlgili yönetmeliğe uygun depolama

 İtfaiye raporu ücreti

Belediyelerin hizmet kapsamında olan ve İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Müdürlüğü tarafından düzenlenen itfaiye raporu ücreti, her yıl belediye meclisi tarafından belirlenir. Sadece rapor ücretleri değil tank ile su verme, merdiven hizmetleri, refakat ve emniyet hizmeti, baca temizleme ve yetki belgesi ile cihaz dolumu için de ücretlendirme tarifesi uygulanmaktadır.

Bir takım hizmetler ücrete tabi tutulmamaktadır. Kamu kurumlarında yapılan bayrak asmalar ve tatbikatlar gibi hizmetler belediyenin almış olduğu karar gereği ücretlendirilmez. İtfaiye raporu ücreti ise KDV dahil olmak üzere belirlenmektedir. İtfaiye raporu almak isteyen tüzel ya da gerçek kişiler bu ücreti yatırmak zorundadır.

İtfaiye ücret alır mı?

Gerek yangınla mücadele gerekse bina yangın raporu düzenlenmesinde kişilerin ve şirketlerin en başta merak ettikleri konulardan biri de itfaiye ücret alır mı konusudur. Belediyeler tarafından belirlenen birkaç hizmet dışında itfaiye hizmetleri genel olarak ücretlendirilmektedir. Bu ücret belirleme belediye meclisi tarafından yapılır ve belediyelerin itfaiye birimlerinin web sitelerinde duyurulur. Hizmet talep edenlerin hepsi önceden belirlenmiş bu standart ücretler karşılığında hizmet alırlar.

İtfaiye ücretleri aşağıdaki hizmetler için geçerlidir;

 • Su verme hizmeti

 • Merdiven hizmeti

 • Emniyet hizmeti

 • Refakat hizmeti

 • Düzenlenen raporlar

 • Baca temizleme ve yetki belgesi

 • Cihaz dolumu

 • Su çekme hizmeti

 • Yangın Önlemleri Tetkik ve Rapor hizmeti

Adres Bilgileri

 • Adres: Cemal Gürsel Cad. No:193 : Üstkaynarca Pendik/İstanbul
 • Telefon: +90 (216) 396 79 50
 • Mobil: +90 (544 ) 844 07 74
 • Fax: +90 (216 ) 596 00 18
 • E-posta: info@itfaiyeraporu.com