İtfaiye uygunluk belgesi

Ticari veya şahsi amaçlı kullanılacak yeni yapıların ruhsat başvurusundan önce gereken belgelerden biri olan itfaiye uygunluk belgesi yerel makam olan belediye başkanlıklarından alınmaktadır. İtfaiye şube müdürlüğü veya daire başkanlığından alınan bu belge ile binanızın yangına karşı dayanıklı ve korunaklı olduğunu belgelendirmiş olursunuz ve böylece kullanım ruhsatı için gereken prosedürlerden birini de tamamlamış olursunuz.

Itfaiye Rapor Yonetmeligi
Itfaiye Raporu Gerektirmeyen Isyeri Kapsaminda Yer Alan Isyerleri
Yangin Yonetmeligine Uygunluk Belgesi

İtfaiye uygunluk belgesi binaların malzeme yönünden ve yangın yönetmeliği açısından incelenmesi sonucu düzenlenir. Eğer binanın yangınla ilgili eksik bir kısmı yok ise belge verilir. Yangına karşı korunmayla ilgili maddelerden birinde bile eksik var ise itfaiye uygunluk belgesi düzenlenmez ve mevcut eksikliklerin giderilmesi istenir. Eksiklikler giderildikten sonra tekrar inceleme yapılır ve uygunluk belgesi bina sahibine veya vekaletname sahibi şirket yetkilisine teslim edilir.

Yangın yönetmeliğine uygunluk belgesi

Yangından korunma ile ilgili en genel yönetmelik olan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” maddelerinin ilgili kısımları incelenerek yangın yönetmeliğine uygunluk belgesi standart halde düzenlenir. Yetki olarak en kapsamlı mevzuat olan bu yönetmelik hükümleri çerçevesince binalarda kullanılan yapı malzemelerinden yangın söndürme sitemlerinin türüne göre sahip olmaları gereken özelliklere kadar tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar eşleştirilir.

Yangından korunmanın anlık bir müdahale gerektirdiği gerçeğinden hareketle yangın yönetmeliğine uygunluk belgesine sahip binaların yangın anında çok fazla etkilenmemeleri beklenir; çünkü incelenmiş ve denetlenmiştir. Yangın sonrası incelemeler göstermiştir ki eski ve uygunluk belgesi olmayan binaların yangından zarar göreme dereceleri çok yüksek olmaktadır.

İtfaiye raporu yönetmeliği

Belediyelerde kurulmuş olan itfaiye birimlerinde yetkili amirlerin ve yangın raporu vermekle görevli personelin itfaiye raporu yönetmeliğini her daim incelemeleri gerekmektedir. Yapılmış olan bir değişiklik belki de belge almaması gereken bir binaya yanlışlıkla belge düzenlenmesine neden olabilir. Böyle bir şeyin doğuracağı hukuki yükümlülük ile karşı karşıya kalmamak için itfaiye raporu yönetmeliğinin güncel gelişmeler sonucu maruz kaldığı değişimleri sık sık takip etmekte fayda vardır.

Binaların yangına karşı durumlarını incelemekle görevli yapı denetimcilerin itfaiye raporu yönetmeliği hükümlerine göre objektif bir şekilde karar vermeleri gerekir. Yapılacak ihmallerin doğuracağı sonuçlar birçok kişiyi canından ve malından edebilir. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamak için itfaiye raporu yönetmeliğinin tüm maddeleri bina incelemeleri esnasında bire bir dikkate alınmalıdır.

İtfaiye raporu gerektirmeyen işyeri kapsamında yer alan işyerleri

Belediye itfaiye yönetmeliğinde itfaiye raporu gerektirmeyen işyeri kapsamında yer alan işyerleri hususu açık bir şekilde ifade edilmektedir. Bu tür işyerleri için ruhsat alınacağı zaman itfaiye birimlerinin düzenlediği itfaiye raporu istenmemektedir. Böylece kişiler ruhsat için gerekli belgeleri düzenlerken bir belgeyi noksan hazırlayacaklardır.

İtfaiye raporları ile ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik, belediye itfaiye yönetmeliği ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik olarak üç farklı prosedür dikkate alınmaktadır.

Adres Bilgileri

  • Adres: Cemal Gürsel Cad. No:193 : Üstkaynarca Pendik/İstanbul
  • Telefon: +90 (216) 396 79 50
  • Mobil: +90 (544 ) 844 07 74
  • Fax: +90 (216 ) 596 00 18
  • E-posta: info@itfaiyeraporu.com