İtfaiye Raporu Ücreti

Yapı denetim faaliyetleri kapsamında giren ve belediyelerin binalardaki yangın önlemlerini inceleyip hazırladıkları itfaiye raporu ücreti yıllık olarak değişmektedir. Genel ekonomik yapı itibariyle değişen ücretler itfaiye hizmetlerine de yansımaktadır. Bu değişimi belediye meclisi onaylayarak ilgili daire amirliğine göndermektedir.

İtfaiye raporu ücreti belediyelerin web sitelerinde halka ve diğer kurumlara duyurularak haberdar olmaları sağlanır. Ücretlendirme tarifesi her yıl yeniden düzenlenir ve ilana çıkar. Böylece hem itfaiye raporu ücreti hem de diğer itfaiye hizmetleri belirli bir standart ücrete tabi tutulmuş olur.

Itfaiye Raporu Ucreti2

Edirnekapı İtfaiye Müdürlüğü

İstanbul’un yerel hizmetler anlamında en fazla yük taşıyan birimlerinden biri olan Edirnekapı İtfaiye Müdürlüğü, bölgenin tüm itfaiye hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca gerek duyulduğunda diğer yakın bölgelere de yangın söndürme çalışmalarında eşlik eder. Sadece yangın önleme ve söndürme faaliyetlerinde değil refakat, bayrak asma, sulama ve su taşıma gibi ek görevleri de yerine getirmektedir.

Edirnekapı İtfaiye Müdürlüğü sorumluluk alanı içindeki tüm mahallelerin yangına karşı alınana önlemleri konusunda da yetkilidir. Yeni yapılan binaların ruhsatları çıkmadan önce itfaiye raporunu düzenleyerek yangına karşı kullanılan malzemelerin ve diğer önlemlerin incelemesini ve denetimi yapar. Uygun olan binalara yangın raporu düzenleyerek başvuran kişiye teslim eder.

İBB Ruhsat Denetim Müdürlüğü Yangın Önlem Amirliği

İstanbul’un Eyüp ilçesinde bulunan İBB Ruhsat Denetim Müdürlüğü Yangın Önlem Amirliği, ilgili başvurularda itfaiye raporu düzenlenmesinden de sorumludur. Ücreti mukabilinde hazırlanan itfaiye raporları dilekçe ile başvuran sorumlu kişiye verilir.

İBB Ruhsat Denetim Müdürlüğü Yangın Önlem Amirliği ayrıca akaryakıt ve LPG istasyonları yeri için onay verme, ruhsat düzenleme, ruhsatlı işyerlerini denetleme, çevre ve toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyen ruhsatlı yerler hakkında işlem yapma, hafta tatili çalışma ruhsatı düzenlemek gibi görevleri de bulunmaktadır.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ne İş Yapar?

Belediyelerin müdürlüklerinden biri olan ruhsat ve denetim müdürlüğü ne iş yapar konusu çalışma yönetmeliği kapsamında belirtilmektedir. Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin ruhsatlandırılması, kamuya açık dinlenme ve eğlenme mekanlarının ruhsatlandırılması, hafta sonu çalışmak isteyen işyerlerinin çalışma izinlerinin düzenlenmesi gibi önemli işlemleri gerçekleştirir.

Ruhsat başvurularına yasal süre içerisinde cevap vererek başvuranların talebini yerine getirir. Yapılacak her türlü yazışmayı ilgili birimlerine yönlendirip gerekli evrakların düzenlenmesini takip eder. Ticari olarak faaliyet gösterecek tüm mekanların yangın önlem çalışmalarına ilişkin itfaiye raporunu düzenler ve gerekli denetimleri yapar.

Adres Bilgileri

  • Adres: Cemal Gürsel Cad. No:193 : Üstkaynarca Pendik/İstanbul
  • Telefon: +90 (216) 396 79 50
  • Mobil: +90 (544 ) 844 07 74
  • Fax: +90 (216 ) 596 00 18
  • E-posta: info@itfaiyeraporu.com