İtfaiye raporu için gerekli evraklar

Binaların yangından korunması ile ilgili denetimlerin bilirkişiler tarafından yapılması zorunlu olduğu için binayı kullanan şirket veya kişilerin itfaiye raporu için gerekli evrakları teslim etmesi gerekir. Binanın yapısından kullanım amacına kadar birçok detayın olduğu bu belgelerin orijinali teslim edilmelidir.

Itfaiye Raporu Nasil Alinir
Itfaiye Raporu Ornegi
Itfaiye Uygunluk Belgesi

İtfaiye raporunun sağlıklı bir şekilde eksiksiz çıkarılabilmesi için

Şirketlerden;

 1. Yapı kullanma izin belgesi

 2. Numarataj belgesi

 3. İmza Sirküleri

 4. Vekaletname

 5. Ticaret Sicil Gazetesi

Şahıslardan

 1. Yapı kullanma izin belgesi

 2. Numarataj belgesi

 3. Vekaletname istenmektedir

İtfaiye raporu nasıl alınır İstanbul

Binaların imarı sürecinde yangından korunma ile ilgili alınan önlemlerin denetimi konusunda itfaiye raporu nasıl alınır İstanbul sorusu sık sık karşımıza çıkmaktadır. Olmazsa olmaz belgelerden biri olan bu rapor hazırlanmaz ise binanın kullanıma açılması mümkün olmamaktadır.

İtfaiye raporu nasıl alınır İstanbul konusunda bilinmesi gereken ilk şey bu raporun yerel idareler olan belediyeler tarafından hazırlandığıdır. Bina itfaiye raporunun düzenlenmesi için kişinin kendi adına veya şirket adına başvuru niteliği taşıyan bir dilekçe doldurması gerekir.

Dilekçeyle istenen raporun düzenlenmesi için belediyelerin Fen İşleri Müdürlüğündeki uzmanların ve personelin binayı iç ve dış cephelerden incelemesi gerekir. Başvuru sadece bir dilekçe ile gerçekleştirilmektedir. Kontrolü belediye personeli yapacaktır.

İtfaiye uygunluk belgesi

Binanın kullanıma açılmadan önce itfaiye uygunluk belgesi alması önemlidir. Zira bu uygunluk belgesi olmadan binanın kullanım için faaliyetlerine başlaması imkansızdır. Belgesiz başlayan binanın kullanımı kısıtlanır ve bu ceza-i müeyyide gerektirir.

Yangın gibi önemli riskli durumlardan korunma adına yapılan çalışmalar bina imarında kullanılan malzemelerden koruyucu diğer önlemlere kadar her şey incelenir. Bina gerçekten uygunsa bu belge düzenlenir. Eksik tarafları olan binalara eksiklerini tamamlamaları için tebligat yapılır.

Binanın itfaiye uygunluk belgesi sahibi olması hem mal hem can güvenliğinin korunması adına gereklidir. Uygunsuz yapılan binaların yangınlarda daha çok zarar gördüğü ve telafi edilemeyecek can-mal kayıplarının olduğu görülmektedir.

İtfaiye raporu örneği

Yangın ihtimaline karşı gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu örneğinin incelenmesi ve binayla ilgili bilgilerin karşılaştırılması gerekir. Olası bir yanlışlıkta belediyenin ilgili biriminin uyarılması ve düzeltilmesi çok önemlidir. Bina bilgileriyle uyuşmayan belgeler geçerli olmamaktadır.

İtfaiye raporu örneği doğru şekilde doldurularak dilekçe sahibi kişiye teslim edilmelidir. Bu uygunluk belgesinin bir örneği de belediyede tutulur. Daha sonraki ihtiyaçlarda arşivden edinilebilmesi için bir örnek ayrılmaktadır.

Binanın yangından korunması sadece alınacak basit önlemlerle değil top yekun bir çalışmayla mümkün olur. Hem binanın kaliteli malzemelerden yapılması, hem otomatik veya manuel yangın söndürme sistemlerinin bulundurulması ciddi çalışmalar olacaktır. Bunun için işinde uzman ve deneyimli firmalar ile çalışmak yangından korunmada bir adım önde olmak için önemlidir.

Adres Bilgileri

 • Adres: Cemal Gürsel Cad. No:193 : Üstkaynarca Pendik/İstanbul
 • Telefon: +90 (216) 396 79 50
 • Mobil: +90 (544 ) 844 07 74
 • Fax: +90 (216 ) 596 00 18
 • E-posta: info@itfaiyeraporu.com