Argon Gazlı Söndürme Sistemleri

VdS onaylı IG-01 Argon gazlı yangın söndürme sistemleri TS EN 14005, ISO 14520 ve NFPA 2001 standartlarında tanımlanmış inert gazdır. Arşivler, müzeler, kütüphaneler ve depolar gibi korunan hacmin büyük olduğu mahallerde kullanılmaktadır. Uygulamadan sonra Toksit madde bırakmayan, elektriksel olarak iletken olmayan, uygulama sırasında görüş kaybına sebep olmayan ve insanlara zarar vermeyen Argon gazı, 200 bar ve 300bar olmak üzere 2 farklı basınç kapasitesinde kullanılabilir. Lokal gaz dolumu yapan tesislerde yeniden dolumu kolaylıkla gerçekleştirilir. Seçici vanalı sistemlere uygundur. Tek bir tüp gurubuyla birden fazla mahal korunabilir.

Argon Ig01 Inert Gazli Sondurme 1
Argon Ig01 Inert Gazli Sondurme 2
Argon Ig01 Inert Gazli Sondurme 4

- ARGON atmosferde doğal olarak bulunmaktadır
- ISO 14520 - TS EN 15004, NFPA 2001 ve CEA 4008 ile uyumlu tasarıma sahiptir
- İnsanlı mahallerde kullanım kolaylığı sağlamaktadır
- Büyük hacimlerde seçici vanalar ile ekonomik çözüm avantajı sunmaktadır
- Lokal olarak yeniden dolum kolaylığına sahiptir
- Elektriksel olarak iletken yoktur
- Gaz Boşalması sonrası temizlik gerektirmez
- Söndürme sonrası kimyasal ayrışma ürünü bulunmamaktadır
- EPA verilerine göre ozona zararsızdır ve sera etkisine sebep olmamaktadır

Arşivler, müzeler, laboratuarlar, metro istasyonları, değerli eserlerin muhafaza alanları, elektrik pano odaları, alçak gerilim odaları, orta gerilim odaları, takip ve izleme odaları ve benzeri yerler.

LPG INERT® IG-01 (ARGON) atmosferde bulunan asal bir gazdır. Dolayısıyla sera etkisi ve ozona zarar verme potansiyeli söz konusu değildir. Kimyasal olarak iletken olmayan renksiz kokusuz ve tatsızdır. Söndürücü gaz olarak saf halinde kullanılır. Bu nedenle dolum esnasında karışım gazların varatabileceği farklı miktarlarda dolum riskini tamamen ortadan kaldırır.Seçici vanalar ve manifold sistemi oluşturarak kullanılabilir. Argonun kimyasal aşındırma özelliği yoktur. Saklanması ve depolanması bu nedenle son derece kolaydır.

Söndürme prensibi uygulama yapılan mahaldeki oksijen konsantrasyonunun %15 değerine düşürülerek yanmanın sona erdirilmesi prensibine dayanır. Sistem tasarımı VDS onaylı bir hidrolik hesap programı ile yapılır. Söndürme konsantrasyonuna maksimum 60 saniyede ulaşılması gerekir. Bu da tüp yerleşimi ile nozul arasındaki mesafeyi arttırabileceğimiz anlamına gelir. Her silindirde düşük basınç presostatı kullanılarak manifold içinde yer alan silindirlerin içindeki gaz miktarı sürekli izlenebilir. Sistemde kullanılan tüm ürünler TS ISO 14520 - TS EN 15004'ye uygundur. Tüm silindirler PED ve TPED direktiflerine uygun CE belgeli ve TT işaretlidir.

Argon uygulaması yapılan mahallerde duvar, kapı ve benzeri yapısal unsurların malzeme özelliklerine bağlı olarak kullanılacak relief damper miktarı hidrolik hesap sonucuna göre belirlenmelidir.

Silindirlerde kullanılan valfler tamamen LPG tarafından geliştirilmiş olup pek çok tanınmış test ve onay kuruluşu tarafından onaylanmıştır. Bu valfler temiz gazlı söndürme sistemlerinde sistem aktivasyonu için büyük bir kolaylık ve esneklik sağlamaktadır.

Valflerin temel dizaynı kaza sonucu oluşabilecek küçük kaçakların tüm sistemi boşaltmasına müsaade etmez. Bu özellik sistemin tesisata bağlı olduğu durumda veya dolum sonrasında silindirdeki tüm gazın boşaltılmadan test edilebilmesine olanak sağlar.

LPG INERT® IG-01 80 ve 140 lt kapasiteli silindirlerin içinde gaz formunda 200 veya 300 barlık basınç altında muhafaza edilir. Aynı mahal için 300 barlık sistem daha az sayıda silindir ihtiyacı gerektirir. Dolayısıyla sistem daha az bir alana ihtiyaç duyar.

Bu alternatif sistemler, sistem kurulumu için ihtiyaç duyulan alan ve yatırım maliyeti arasında optimizasyon yapma imkanı sağlar.

LPG INERT® IG-01 Gaz boşalımı esnasında mahal içerisinde görüş netliği sağlar. Dolayısıyla insanlı mahallerde gaz boşalımı esnasında dahi sağladığı görüş açıklığı sayesinde çıkışların ve kaçış yollarının görülebilmesine olanak sağlar.

  500 m3 1.000 m3
  200Bar 300Bar 200Bar 300Bar
 A sınıfı yangın Tasarım Kons.(%) 41,9 41,9 41,9 41,9
 A sınıfı yangın akış katsayısı
20º C (m3/m3)
0,534 0,534 0,534 0,534
 Gerekli miktar m3 267 267 534 534
 15º C'de dolum basıncı (bar) 200 300 200 300
 80 lt'lik SİLİNDiR sayısı 17 12 33 23


Ürün Garantisi
Norm Teknik (LPG), ürettiği her türlü ürünün sevkiyat tarihini müteakip iki yıl süreyle imalat hataları bakımından kusurlu bulunanları onarmayı veya değiştirmeyi kabul eder. Norm Teknik önceden haber vermeksizin, bu belgede belirtilen ürünlerin tasarımının ve/veya parça detaylarının bir kısmını veya tümünü değiştirme hakkına sahiptir.

Telif Hakkı
Bu belgenin tümü veya bir kısmı Norm Teknik Malzeme Ticaret İnşaat San. Ltd. Şti’nden izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya yayınlanamaz.

Bu ürün LPG tarafından üretilmiştir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

 • Kimsayal adArgon
 • Kimyasal FormülAr
 • ISO 14520 - TS EN 15004 ve NFPA2001'e göre isimlendirmeIG-01
 • Moleküler ağırlık39.9
 • 1.013 bar'daki kaynama noktası-185,90 °C
 • Kritik Sıcaklık-122,30 °C
 • Kritik Basınç49 bar
 • Maksimum doldurma basıncı200/300 bar
 • Heptan için tasarım konsantrasyonu51%
 • 20 °C'de heptan için taşma faktörü0,701 m3/m3
 • Tehlike sınıfı A(ISO) yangınlar için tasarım konsantrasyonu41,9%
 • Tehlike sınıfı A(ISO) yangınlar için akış katsayısı0,534 m3/m3
 • Yüksek tehlike sınıfı A(ISO) yangınlar için tasarım konsantrasyonu48,4 %
 • Yüksek tehlike sınıfı A(ISO) yangınlar için akış katsayısı0,650 m3/m3
 • Sınıf A(NFPA) yangınları için tasarım konsantrasyonu38,7 %
 • Sınıf A(NFPA) yangınları için akış katsayısı0,481 m3/m3
 • NOAEL43 %
 • LOAEL52 %
 • 5'maruz kalma maksimum yoğunluğu43 %
 • Ozona zarar verme potansiyeli0
 • Sera etki potansiyeli

Adres Bilgileri

 • Adres: Cemal Gürsel Cad. No:193 : Üstkaynarca Pendik/İstanbul
 • Telefon: +90 (216) 396 79 50
 • Mobil: +90 (544 ) 844 07 74
 • Fax: +90 (216 ) 596 00 18
 • E-posta: info@itfaiyeraporu.com